CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstnärlig forskning idag och i morgon

Artistic research today and tomorrow

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur) ; R. Hughes ; M. Hellström Reimer
Form och färdriktning. Årsbok KFoU 2011, Vetenskapsrådet p. 19-37. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: konstnärlig forskning, artistic research, art based researchDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 147862

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur