CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In i bruset. Designbaserade experiment som metod för att utforska urbana ljudrum

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Lyssnande Lund, Lunds Universitet, oktober 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: ljuddesign, ljud och stadsrum, ljud och arkitekturDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 147861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur