CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dancing with Methods. Structuring training in Research by Design processes.

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Communicating by Design, Brussels, April 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: design research, design methods, architectural thinkingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 147860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur