CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sound Stories, interactive installation, Charlottenborg, Copenhagen, July-August 2009

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur) ; B. Hellström ; Anders Hultqvist ; Staffan Mossenmark ; Per Sjösten
www.kunsthalcharlottenborg.dk (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: sound art, sound and space, architecture and sound, sound and cityDenna post skapades 2011-10-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 147859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Högskolan för scen och musik (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur