CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytical solutions for the pencil-beam equation with energy loss and straggling

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Tobias Gebäck (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik ; SuMo Biomaterials)
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-10-28. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 147845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:23