CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Converging Measurement of MRC Diversity Gain in Reverberation Chamber Using Covariance-Eigenvalue Approach

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson
IEICE Transactions on Electronics (0916-8524). Vol. E94C (2011), 10, p. 1657-1660.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper, we show that the covariance-eigenvalue approach converges much faster than using cumulative distribution function (CDF) for determining diversity gain from channel measurements in reverberation chamber. The covariance-eigenvalue approach can be used for arbitrary multi-port antennas, but it is limited to Maximum Ratio Combining (MRC).

Nyckelord: MRC, diversity gain, eigenvalue, reverberation chamber



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-28. Senast ändrad 2012-01-17.
CPL Pubid: 147821

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur