CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drivers, Electric Cars, and HMI: A Human Factors Approach

Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Susanne Almgren ; Pontus Andersson ; Johan Eriksson ; Arne Nåbo
Proceedings from the European Electric Vehicle Congress, Brussels, 26-28 October 2011 p. 1-9. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: electric vehicles, human-machine interaction, instrument cluster, user interface design, mental modelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-27. Senast ändrad 2016-04-12.
CPL Pubid: 147769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur