CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predicting Energy Thieves

Sophie Thornander (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Conny Bakker
Proceedings from Conference on Sustainable Innovation 2011, ‘Towards Sustainable Product Design', 24-25 October 2011, Farnham Castle, Farnham, UK p. 193-201. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: design method, eco-design, energy use, electric appliance, sustainable behaviour, user studiesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 147768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur