CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

I Don't Want to Drown the Frog! A Comparison of Four Design Strategies to Reduce Overdosing of Detergents

Karin Lidman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Sara Renström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceedings from Conference on Sustainable Innovation 2011, ‘Towards Sustainable Product Design', 24-25 October 2011, Farnham Castle, Farnham, UK p. 104-110. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: eco-design strategies, sustainable behaviour, washing detergentDenna post skapades 2011-10-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 147766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur