CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Mass-Loss Rates and Molecular Abundances of S-type AGB Stars

Sofia Ramstedt ; Fredrik L. Schöier (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Hans Olofsson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Proceedings from conference Why Galaxies Care about AGB stars II, in Vienna 16 - 20 August 2010; published in Astronomical Society of the Pacific conf series, vol 445 Vol. 445 (2011), p. 263-268.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-10-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 147756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur