CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

24 GHz balanced self-oscillating mixer with integrated patch antenna array

Yu Yan (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2011 European Microwave Conference (EuMC) p. 404-407 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-27. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 147744