CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-Term Trends in the Amount of Atmospheric Water Vapour Derived From Space Geodetic and Remote Sensing Techniques

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
ESA Proceedings WPP 326 : Proc. 3rd Int. Colloquium – Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: atmospheric water vapour, VLBI, GPS, WVR, RSDenna post skapades 2011-10-27. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 147742

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur