CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of flow marks in injection-moulded surfaces and their ageing behaviour

Giovanna Iannuzzi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Alexandra Nafari ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Austria p. 30. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-26. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 147715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur