CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rear End Collisions: Dummy Development, Seat testing and Experimental Neck Injury Research

Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention)
SAE -Low Speed Collision TOPTEC, Vancouver, BC, Canada (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Whiplash Injury, Rear Impact, Vehicle Safety, Crash Safety, Neck InjuryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 147705

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur