CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Passive microwave radiometry for atmospheric research and composition monitoring -- A brief overview of past and present spectrum usage

Joachim Urban (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering)
CRAF News -- The newsletter of the ESF Expert Committee on Radio Astronomy Frequencies 23, p. 4 - 6. (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-10-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 147704