CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det värdefulla i företagets skugga

Jan Wickenberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Kontentan 901, (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

I varje företags skugga döljs en värdefull skatt, kunskaperna om vad som hindrar oss från att arbeta bättre. Hur kan vi komma åt skatten? Här får ni ett recept för att radikalt öka er förmåga att göra nytta i organisationen.


Studioinspelad föreläsningDenna post skapades 2011-10-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 147661

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur