CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum effects in the resistivity of percolation metal networks

M. E. Gershenson ; P. M. Echternach ; H. M. Bozler ; A. L. Bogdanov (Institutionen för fysik) ; Bengt Nilsson (Institutionen för fysik)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 74 (1995), p. 446-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We have studied the quantum corrections to the resistance of two-dimensional (2D) percolation networks of quasi-one-dimensional (1D) wires in which the ratio between the percolation correlation length and the quantum lengths L,LT could be controllably changed over a wide range. We have shown that the percolation networks behave like homogeneous 2D conductors with respect to the quantum corrections if L, LT. Close to the percolation threshold (L, LT) a crossover to 1D quantum corrections is observed

Nyckelord: electrical resistivity, percolation, quantum interference phenomenaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-21. Senast ändrad 2011-11-02.
CPL Pubid: 147574

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur