CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flux distributions of an artificially granular YBa2Cu3O7- thin film observed using magneto-optic imaging

M. R. Koblischka ; L. Pust ; T. H. Johansen ; Bengt Nilsson (Institutionen för fysik) ; Tord Claeson (Institutionen för fysik)
Physica C (0921-4534). Vol. 331 (2000), p. 113-26.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Flux distributions in a YBa2Cu3O7- thin film with artificial granularity are observed by means of magneto-optic imaging. At low magnification, flux patterns generated exclusively by the intergranular currents flowing in the intergranular area (effective medium) are directly observed. The properties of this effective medium are studied by taking flux density profiles that reveal the intergranular current density. As the observations at high magnifications show the flux penetration and pinning within the individual disks, we can identify and study the different contributions of the intergranular and intragranular current densities to the flux patterns. We show that our model sample reproduces several features observed, e.g., in Ag-sheathed (Pb,Bi)2Sr2Ca2Cu3O10+ tapes

Nyckelord: barium compounds, critical current density (superconductivity), flux pinning, granular structure, high-temperature superconductors, magneto-optical effects, superconducting thin films, yttrium compoundsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-21. Senast ändrad 2011-11-02.
CPL Pubid: 147561

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur