CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Paramagnetic Meissner response of an artificially granular YBCO thin film

M. R. Koblischka ; L. Pust ; N. Chikumoto ; M. Murakami ; Bengt Nilsson (Institutionen för fysik) ; Tord Claeson (Institutionen för fysik)
Physica B (0921-4526). Vol. 284-288 (2000), p. 599-600.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Field-cooling measurements on an YBa2Cu3Oy thin film, patterned into a hexagonal close-packed lattice of disks with a diameter of 50 m reveal a paramagnetic Meissner response (PME) when cooled in fields below 1 mT. In contrast to previous investigations on Nb and melt-cast Bi-2212, the PME in this artificial granular film is attributed to field trapping in the space between the disks

Nyckelord: barium compounds, flux pinning, granular structure, high-temperature superconductors, Meissner effect, paramagnetic materials, superconducting thin films, yttrium compoundsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-21. Senast ändrad 2011-11-02.
CPL Pubid: 147530

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur