CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic measurements using nanoplasmonic sensing

Markus Schwind (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
MyFab User Meeting, Gothenburg, Sweden, April 12-13, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Aluminum, Al, oxidation, Tin, Sn, melting, freezing, phase transition, LSPR, NPSDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-20.
CPL Pubid: 147511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur