CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studying hydrogen storage properties of metal nanoparticles using nanoplasmonic sensing

Carl Wadell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP5), Busan, South Korea, May 15-20, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-20. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 147510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur