CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth and global gene expression of eucaryotic cells

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biophysical Reviews and Letters (1793-0480). Vol. 6 (2011), 1, p. 1-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-10-20. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 147509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur