CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of pit-spanning phospholipid bilayers on nanostructured silicon dioxide surfaces for studying biological membrane events

Indriati Pfeiffer ; Michael Zäch (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Cellular and Subcellular Nanotechnology: Methods and Protocols p. 113-125. (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-20. Senast ändrad 2015-04-29.
CPL Pubid: 147503

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur