CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Krävs långsiktiga satsningar

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
ETC 7 oktober 2011, (2011)
[Artikel, övrig]

Det måste bli mer kostsamt för dem som orsakar miljöskador – att bara betala för oljesaneringen efter ett oljespill räcker inte.

Nyckelord: långsiktighet, kompensation, ansvarighetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 147450

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur