CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase and Amplitude Transfer Functions of a Saturated Phase-Sensitive Parametric Amplifier

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Zhi Tong (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proc. European Conference on Optical Communications (ECOC), Geneva, Switzerland (21622701). p. Th.11.LeCervin.4. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We experimentally investigate the phase and amplitude transfer functions of a nondegenerate idler PSA in saturation. A regime in which phase noise can be reduced with very low amplitude penalty is identified.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-18. Senast ändrad 2015-05-05.
CPL Pubid: 147399

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur