CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closing Report for The Swedish Summer Institute 2005. Learners for Change

Magnus Gustafsson (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation)
2006. - 56 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-10-18. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 147368

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation (2006-2008)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur