CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaborating for Content and Language Integrated Learning: The Situated Character of Faculty Collaboration and Student Learning

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Cecillia Jacobs ; Chris Winberg ; Jenny Wright ; Bridget Wyrley-Birch
Across the Disciplines (1554-8244). Vol. 8 (2011), 3,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-10-18. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 147357

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Kommunikationsvetenskap
Tvåspråkighet
Engelska språket

Chalmers infrastruktur