CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Easily Accessible Isoindigo-Based Polymer for High-Performance Polymer Solar Cells

Ergang Wang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Z. F. Ma ; Zhen Zhang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; K. Vandewal ; Patrik Henriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; O. Inganas ; F. L. Zhang ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 133 (2011), 36, p. 14244-14247.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A new, low-band-gap alternating copolymer consisting of terthiophene and isoindigo has been designed and synthesized. Solar cells based on this polymer and PC(71)BM show a power conversion efficiency of 6.3%, which is a record for polymer solar cells based on a polymer with an optical band gap below 1.5 eV. This work demonstrates the great potential of isoindigo moieties as electron-deficient units for building donor-acceptor-type polymers for high-performance polymer solar cells.

Nyckelord: open-circuit voltage, charge-transfer states, conversion efficiency, conjugated polymers, electron-donor, copolymers, additives, design, energyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 147341

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi
Polymerkemi

Chalmers infrastruktur