CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical Properties of Oxidized Silver - A Density Functional Theory Study

Simon Klacar (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-17. Senast ändrad 2012-03-27.
CPL Pubid: 147290