CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kraft delignification - Recent findings regarding the impact of non-reacting ions in the cooking liquor

Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Johannes Bogren ; Binh Dang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Lundqvist Fredrik ; Anna Saltberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Tappi PEERS, Portland, Oregon, US, October 2-5, 2011 p. 898-906. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-17.
CPL Pubid: 147285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur