CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Different sodium ion concentration profiles during kraft cooking -Impact on delignification and carbohydrate removal

Binh Dang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Johannes Bogren ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
16th International Symposium on Wood, Fiber and Pulping Chemistry, Tianjin, China June 8-10, 2011 Vol. 1 (2011), p. 641-645.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-17.
CPL Pubid: 147283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur