CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

“Effects of Furfural on Anaerobic Contiuous Cultivation of Saccharomyces cerevisia

Ilona Sárvári Horváth ; Mohammad J. Taherzadeh ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Biotechnology and Bioengineering (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-13.
CPL Pubid: 147213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur