CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of pH and temperature on detoxification of diluteacid hydrolyzates for cultivation by Saccharomyces cerevisiae.

Ria Millati (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Process Biochemsitry Vol. 38 (2002), p. 515-522.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-13.
CPL Pubid: 147212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur