CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous cultivation of dilute-acid hydrolyzates to ethanol by immobilized Saccahromyces cerevisia

Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Ria Millati (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Applied Biochemistry and Biotechnology (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-10-13. Senast ändrad 2011-10-13.
CPL Pubid: 147211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur