CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic flux analysis of RQ controlled microaerobic ethanol production by Saccharomyces cerevisiae,

Carl Johan Franzén (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik)
IEEC (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 147202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur