CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The elusive quest for technology-neutral policies

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Environmental Innovation and Societal Transitions (2210-4224). Vol. 1 (2011), 1, p. 135-139.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

It is often argued that policies to address climate change should be technology neutral. In this paper we address when and to what extent technology neutrality is warranted, and find that it is often an elusive objective that neither can nor should be prioritized as the main guiding principle.

Nyckelord: Cap-and-trade; Carbon taxes; Climate policy; Technology neutrality; Technology policyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 147197

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur