CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysing System Sourcing Organising Interplay – A Case Study of System Design, Sourcing Strategy and Organisational Arrangements

Ingrid Hessel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 27th IMP Conference, Glasgow, September 1-3 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-13. Senast ändrad 2011-10-14.
CPL Pubid: 147196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur