CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System Sourcing Organising – A Network Perspective

Ingrid Hessel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the 21th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Vaasa, August 15-17 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-13.
CPL Pubid: 147192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur