CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control in the History of Computing: Making an Ambiguous Concept Useful

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Ieee Annals of the History of Computing (1058-6180). Vol. 33 (2011), 3, p. 88-+.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: control, History of computingDenna post skapades 2011-10-13. Senast ändrad 2011-10-13.
CPL Pubid: 147185

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur