CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensor Array and Multichannel Signal Processing

J. Li ; B. M. Sadler ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Ieee Signal Processing Magazine (1053-5888). Vol. 28 (2011), 5, p. 157-158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This article follows the ICASSP 2011 Trends in Sensor Array and Multichannel Signal Processing (SAM SP) expert session and represents our views on continuing and emergingresearch areas in this field.

Nyckelord: mimo radar, antennasDenna post skapades 2011-10-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 147157

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur