CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transition State of Rare Event Base Pair Opening Probed by Threading into Looped DNA

Maxim Kogan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; P. Nordell
Chembiochem (1439-4227). Vol. 12 (2011), 13, p. 2001-2006.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: DNA breathing, kinetics, linear dichroism, ruthenium, synthetic drugs, double helix, ruthenium complexes, binding, intercalation, luminescence, stability, kinetics, tractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-12.
CPL Pubid: 147153

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Polarized light spectroscopy studies of model membranes and DNA