CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on: "Conditionally averaged balance equations for modeling premixed turbulent combustion in flamelet regime" Reply

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Combustion and Flame (0010-2180). Vol. 158 (2011), 10, p. 2073-2074.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: formulationDenna post skapades 2011-10-12. Senast ändrad 2011-11-10.
CPL Pubid: 147151

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur