CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assumptions and guarantees for compositional noninterference

A. Mantel ; David Sands (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; H. Sudbrock
24th Computer Security Foundations Symposium, CSF 2011; Cernay-la-Ville; 27 June 2011 through 29 June 2011 (19401434). p. 218-232 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: assumption-guarantee, compositional verification, flow-sensitivity, information flow securityDenna post skapades 2011-10-12. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 147147

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur