CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Suppression of thermal fluctuations of nanomechanical resonator (ground state cooling) by thermally activated electronic flow

Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Fabio Santandrea ; Robert I. Shekhter ; Mats Jonson
21st International Conference on Noise and Fluctuations, ICNF 2011; Toronto, ON; 12 June 2011 through 16 June 2011 p. 223-226 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-10-12. Senast ändrad 2012-07-10.
CPL Pubid: 147146

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur