CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monte Carlo study of the noise performance of isolated-gate InAs HEMTs

H. Rodilla ; B. G. Vasallo ; J. Mateos ; Giuseppe Moschetti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; T. Gonzalez
21st International Conference on Noise and Fluctuations, ICNF 2011; Toronto, ON; 12 June 2011 through 16 June 2011 p. 184-187 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: InAs/AlSb HEMTs, Monte Carlo simulations, noiseDenna post skapades 2011-10-12. Senast ändrad 2012-07-10.
CPL Pubid: 147145

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur