CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Se förorternas gröna möjlighet

Pål Castell (Institutionen för socialt arbete ; Institutionen för arkitektur)
Arkitekten augusti 2011, p. 54-55. (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Den bespottade förortsmiljön har utvecklingspotential och unika förutsättningar att erbjuda ett hållbart boende. Det skriver Pål Castell, landskapsarkitekt som doktorerat i uthålligt samhällsbyggande vid Chalmers och arbetar vid Centrum för urbana studier i Hammarkullen.

Nyckelord: förort; hållbar stadsutveckling; stadsplaneringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-11. Senast ändrad 2014-01-03.
CPL Pubid: 147076

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för socialt arbete (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur