CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Se förorternas gröna möjlighet

Pål Castell (Institutionen för socialt arbete ; Institutionen för arkitektur)
Arkitekten augusti 2011, p. 54-55. (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Den bespottade förortsmiljön har utvecklingspotential och unika förutsättningar att erbjuda ett hållbart boende. Det skriver Pål Castell, landskapsarkitekt som doktorerat i uthålligt samhällsbyggande vid Chalmers och arbetar vid Centrum för urbana studier i Hammarkullen.

Nyckelord: förort; hållbar stadsutveckling; stadsplaneringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-11. Senast ändrad 2014-01-03.
CPL Pubid: 147076

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för socialt arbete (GU)
Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur