CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pre-proceedings of EC2ND 2011

7th European Conference on Computer Network Defense

Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Federico Maggi ; Federico Maggi ; Manolis Stamatogiannakis ; Manolis Stamatogiannakis ; Stefano Zanero ; Stefano Zanero
(2011)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-11. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 147071