CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Datorstödd självinlärnig

Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Said Irandoust (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Kvalitet och förbättringsarbete Uppsala (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-10-11.
CPL Pubid: 147059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur