CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New education in Mathematics - Implications for Engineering Subjects

Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Said Irandoust (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
3rd UICEE Annual Conference on Engineering Education, University of Tasmania, Hobart Australia (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-10-11.
CPL Pubid: 147053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur