CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How can mathematics Suport a Deeper Learning Approach in Applied Engineering Subjects

Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Said Irandoust (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Global Journal of Engineering Education (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-10-11.
CPL Pubid: 147051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur